Bli medlem – Nybörjarkurs

Nybörjarkurs i Pistolskytte

För att bli medlem i Borlänge Pistolklubb så är det första man ska göra är att gå den nybörjarkurs i pistolskytte som klubben anordnar. Är ni intresserad av att genomgå en nybörjarkurs så kan ni anmäla ert intresse under fliken ”Kontakt”. Man ska ha fyllt 15 år för att få börja skjuta med krutvapen kal .22 (SPSF rekommendationer) och det är därför även vår åldersgräns för att få gå nybörjarkursen.

Om du är över 18 år och vill gå kursen så vill vi ha in ett utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert). Detta utdrag ska ni beställa (se nedan) i samband med vår kallelse till kursstart.
Efter genomgången kurs och att ni klarat provet för ”grönt kort” (pistolskyttekortet) så kan ni ansöka om medlemskap enligt nedan.

Nästa kursstart är planerad till att köra igång under våren 2020.  Som det ser ut nu så är denna/dessa kurser redan fulltecknade.

Det är många som är intresserade och vi måste naturligtvis erbjuda kursstart först till de som väntat längst tid (och många har väntat länge).

Så ni som står på kölistan till nybörjarkursen måste ha tålamod och vänta…


Nybörjarkurs i Westernskytte

Anmäl er till klubben om ni är intresserade av denna kurs. Mer information kommer senare.


Nybörjarkurs i Luftpistolskytte

Ni kan börja med luftskytte från det år ni fyller 7 år. Vår luftskyttehall finns i källaren på Gylle skola. Anmäl er till klubben om ni är intresserade av att börja med luftpistolskytte. Mer information kommer senare.


Ansökan om medlemskap i Borlänge pk

För er som vill bli medlem i klubben och kan styrka att ni är medlem i annan förening och/eller har de krav som erfordras kan göra en ansökan om medlemskap direkt. Om du är över 18 år och vill bli medlem så vill vi ha in ett utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert) tillsammans med ansökan.
Styrelsen behandlar sedan ansökningen och tar beslut på nästkommande styrelsemöte.
Därefter får ni besked om ni blivit antagen som medlem. Blir ni antagen så ska medlemsavgiften då omgående betalas in.

Blankett för ansökan om medlemskap i Borlänge pk: Ansökan om medlemskap

Länk till polisens sida där ni beställer ett utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag Belastningsregistret, enskild person