Verksamhetsinriktning

   
Borlänge pk bedriver verksamhet inom nedanstående skyttegrenar:  
   
Nationella tävlingsgrenar:  
Banskjutning:
Precisionsskjutning mot 10-ringad precisionstavla på 25 meters avstånd.
Bantavla
Fältskytte:
Omväxlande skjutning mot fasta och/eller rörliga mål uppställda stationsvis på olika avstånd i skogsterräng eller anslutning till skjutbana.

s25falt1_3falt B45falt
 ORN_KS02
Sportskyttegrenar:  
Grov- och Sportpistol:
Både presicions- och snabbskjutning på 25 meter.
 
Snabbpistol:
Skjutning mot snabbpistoltavla.Som banskjutning, fast med fram och bort-svängande mål.
Snabbtavla
Fripistol:
Precisionsskjutning på 50 meter.
 
Standardpistol:
Precisionsskjutning på 25 meter med varierande tider.
 
Luftpistol:
Precisionsskjutning på 10 meter.
 
ORN_KS02
CAS-skjutning (Cowboy Action Shooting):
Skjutning i olika grenar på varierande mål på CAS-bana med olika vapentyper från mitten av 1800-talet. Tidsenlig klädsel är ett krav vid tävlingar. Man skjuter med single action revolvrar, bygelrepetergevär och hagelbössa. TSBP- 2006-07-08 017

Mer utförlig information finns på:

SPSF – Svenska Pistolskytteförbundet

SvSF – Svenska Skyttesportförbundet

SWSF – Svenska Western Skytte Förbundet