Avgifter

För betalningar till klubben så sätter ni in pengar på klubbens bankgiro: 5554-7699
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1 mars.
Viktigt! Glöm ej ange vad avgiften gäller för och för vilket år samt ditt namn.

Aktuella avgifter 2019:  
Medlemsavgift: 1000 kr per år
Medlemsavgift Junior (18 år och yngre): 200 kr per år
* Medlemsavgift Familj: 1200 kr per år
** Passivt Medlemskap: 150 kr per år
Ständigt medlemskap: 10000 kr (medlemsavgiften x10)
Medlemsavgift styrelsemedlem: 500 kr
Enbart luftskytte: 600 kr
Enbart luftskytte (7-25 år som innefattas av LOK-stöd): 100 kr
Nybörjarkursen i pistolskytte
(inkl. Pistolskyttekortet och medlemskap resterande del av året)
2200 kr
Nybörjarkursen i pistolskytte (ungdomar 15-18 år)
(inkl. Pistolskyttekortet och medlemskap resterande del av året)
1500 kr

 Medlemsavgift för familj är tänkt för då flera personer i samma familj är medlem i klubben och bor på samma adress. Varje medlem får var sitt medlemskort men medlemsavgiften är reducerad till familjeavgiften.

** Passivt medlemskap är en medlemsform för de som inte skjuter någonting men som ändå vill vara med och stödja klubben. Inga försäkringar gäller och man kan givetvis inte heller ansöka om vapenlicens på denna medlemsform. Man får inte heller inneha någon vapenlicens på vapentyper som klubben bedriver skytte med.