Skyttegrunder

Grunden till ett bra pistolskytte
LINE

Grunden till ett bra pistolskytte är att börja på rätt sätt. för den oinvigde låter allt väldig lätt.

Bara att fatta tag i pistol-handtaget trycka på avtryckaren, så smäller det!!

I princip är detta rätt, men för att få kulan att träffa där vi avser, så tillkommer vissa viktiga moment.
Dessa moment är helt avgörande för ett framgångsrikt pistolskytte, oftast så lärs felaktigheter in från första början, felaktigheter som senare är svåra att komma tillrätta med.

Vi människor är ju ”vanedjur”, därför etableras även ett felaktig beteende med samma eleganta inlärning, många gånger lättare, än det rätta beteendet.

Att sedan i efterhand träna bort felaktigheter, är en lång mödosam väg, så varför inte börja rätt från första början?

Målsättning är med denna artikel är att med mina egna erfarenheter, ”mycket surt förvärvade”, blandat med andras erfarenheter, från många olika källor men framför allt är detta för mig, en seger på envishetens altare.

Kanske kan denna sammanställning ge dig en ledtråd på vägen, till det fascinerade skyttet, oavsett
om du skjuter för att tävla eller bara för att det är roligt, så är det är alltid lika viktigt att göra rätt från början.

Förberedelser, det är mycket viktigt att förbereda, både mental och fysiskt före en träning/tävling, en kort avslappnande promenad och en kort uppmjukning av armar och skjuthand är en bra början.

Glöm inte att syresätta blodet, bra syrerik luft är viktigt.
Koncentration, är en av nycklarna till ett bra skytte, det duger inte att stå och tänka på något annat!

Avskärma dig om möjligt helt från omvärlden, koncentrera dig lika mycket på på varje skott! Det är du, pistolen och målet som gäller. Den mentala delen av pistolskytte är mycket mycket viktig.

Utgångsställning
Att stå rätt är en mycket bra början och hel avgörande för ett bra resultat, det finns inga mått att ange som passar alla skyttar, men det viktigaste är att stå i en ställning som känns bekväm för dig. Med båda fötterna i ungefär samma avstånd som måttet mellan axlarna, vridningen mot tavlan i ca 15 till 45 graders vinkel, det ska vara i en bekväm avslappnad ställning. Det är endast du som skytt, som kan känna när ställningen är bekväm. Eftersträva en avslappnad ställning, med avslappnade muskler i axlarna, som inte mer än nödvändigt belastar dina muskler.
OBS Låg, lös avspänd axel.Med oladdad pistol, ställ dig i skjutställning, blunda och rikta mot tavlan, får du korn och sikte mitt i prick? Då är allt bra! Om du inte får det, flytta benet som längst från måltavlan och prova igen. Ge dig inte förrän du kommer helt rätt, efter ett tag kommer du ihåg denna ställning, men kontrollera att allt stämmer med jämna mellanrum. Det är mycket viktigt att stå rätt, armen ska utan en massa onödiga sidorörelser komma rätt i sidled varje gång.
Detta gäller naturligtvis även vid tvåhandsfattning. Med ett undantag då skytten oftast står, med båda fötterna parallellt. Men även i tvåhandsfattning, kan en ställning med den ena foten framför den andra kännas bra, detta är något som varje skytt får prova sig fram till. Hur du än står, är det viktigt att inta en avspänd, men stabil ställning.
Stämmer inte inriktningen?

Ta ner och börja om igen!! detta gäller varje gång du känner dig osäker,

ta ner och börja om igen, skjut inte det dåligt förberedda skottet!

Låt också greppet om pistolen slappna av! För att bättre syresätta musklerna i handen.

utstrackhand
Rak och fin arm

Armen

Oavsett om du använder din högra eller vänstra arm, ( ca 10 % är vänsterskyttar en de utan att veta om det, mer om detta senare.)

ska armen hållas utsträckt, men inte spänd.

Det är oerhört viktigt att samma ställning intages varje gång.

Handled och armbåge ska med muskelhjälp låsas fast, axelska i ett avslappnat lågt läge, och utgöra grunden för den stadiga skjutarmen.

handHight Standard med vänsterkolv

Greppet om kolven

Ska ett hårt eller löst tryck anbringas kolven? Svaret är svårt att ge helt konkret, på denna fråga.

Avtryckarefingret använder till stor del samma muskelgrupper som den
andra fingrarna i handen, det finns ingen speciell muskel för just avtryckaren.

Detta innebär att samma kraft som krävs för att trycka av avtryckaren,
minst samma kraft måste till för att hålla kolven.

Ett fast grepp som inte får handen att skaka är att eftersträva.

Återigen är det viktigt att samma tryck på kolven, användes varje gång!

Viktigt är att inte trycka med tummen mot kolven, detta ger ofelbart, skott till höger för en högerskytt. Lös tumme, varje gång!

hand2A-klass vapen

Håll den oladdade pistolen med den hand
du inte skjuter med, för in pistolen mellan tummen och pekfingret, tryck
pistolen mot handen och känn att den ligger rätt och bekvämt.

Om den inte känns bekväm?

Oftast får kolven anpassas till våra
händer för att få ett bra grepp, detta grepp är mycket
viktigt för ett bra skjutresultat. Men innan du börjar att skära
i kolven, skjut först några skott och kontrollera träffläget,
pistolen ska vara som en förlängning av handen. Rakt ut. Ska inte
vara vriden till höger eller vänster.

Kolven kan förändras genom att slipa skära eller lägga
på material, ge dig inte förrän kolven passar dig, ”bjud
hustrun på bio, långfilm” och sätt igång och anpassa
den där dyra pistolkolven efter din hand, med att ta bort eller lägga
dit material.

Det finns i dag i ugn brännbar plast som lätt kan anpassas efter din hand och din kolv. Denna plast kan även ythärdas med en varmluftpistol. Kan rekommendras. (Panduro)

För de skyttar som skjuter med höger hand och har ett vänsterdominerande
öga gäller lite andra förutsättningar.

Då ger en påbyggnad av kolvvinkel i bakkanten på kolven
på ca 7 – 8 grader, den rätta fattningen, dessutom kommer den med
korta fingrar närmare avtryckaren och ett mycket bättre skytte..

(I vissa klasser får inte pistolkolven modifieras).

Återigen är det viktigt att samma tryck, samma fattning, användes
varje gång!

Andningen

Ta ett par till fem djupa andetag, innan du reser upp pistolen mot målet, detta syresätter blodet och även ögat.

När du påbörjar inriktningen ta ett djupt andetag och med ungefär hälften av luften kvar i lungorna, sluta att andas och håll andan.

Den i lungorna kvarvarande luften, förstärker kroppens stabilitet och syresätter blodet.

Samtidigt minskas kroppens rörelser om andningen under inriktningen och
avlossande skottet, upphör.

Skottet ska avlossas under en tidsperiod på ca 6 – 8 sekunder. detta
gäller för en vältränad person, för en normal svensk
borde tiden ligga på ca 4-6 sekunders max tid.

Detta är den optimala tiden.

Vi längre tider minskas syresättningen i blodet, ögat förmåga
att uppfatta målet minskar.

Gör detta till en rutin samma andning, vid varje skott.

Lyftet, ska vara distinkt mot målet, kommer du inte rätt?

Ta om justera din ställning och börja om från början.

ptavla

Inriktning mot målet

Det finns två olika sätt att rikta in pistolen mot måltavlan,
båda sätten har sin förtjänster.

Rikta mitt i prick, fördelen är att inte behöva beräkna
kompensation vi tex fältskytte, nackdelen är att den svarta pricken
vi avser att träffa på ett mycket otrevligt sätt, flyter ihop
med korn och sikte.

Rikta boll, detta innebär att vi riktar på det vita fältet
under tavlans svarta prick, med pistolen ställd med ett överslag,
fördelen är att det vita fältet syns mycket bättre mot
vårt svarta korn och sikte. TESTA DETTA PRAKTISKT HÄR

Med pistolen mot målet ser vi korn och sikte, det är MYCKET viktigt
att ögats skärpa läggs på bara korn och sikte.

Detta är ett råd som har givits i många år, men vad
menas egentligen?

korn_sikte
Den högra bilden, så ska det se ut!

Ögat har inte förmågan att fokusera på både mål och sikte på en gång, vi använder den primära fokuseringen på korn och sikte och det sekundäraseendet på målet.

Det är precis samma sak som när vi kör bil, vi kan inte se
körbanan och instrumenten i samma focusering, vi måste lägga
fokus på något av de båda, vägbanan eller instrumenten.
Här är valet lätt! eller hur?

Det är samma sak om spelar golf, var lägger vi fokus? på bollen
eller på ett diffust avsnitt ute i terängen?

Naturligvis på bollen!

Samma sak gäller i skytte, lägg ögats fokusering på att
kontrollera det inbördes förhållandet mellan korn och sikte.

Många skyttar lägger den största energin på att kontrollera
att korn och sikte, ligger så nära riktpunkten som möjligt,
men glömmer totalt att kontrollera det inbördes förhållandet
mellan korn och sikte!

Du märker en stor skillnad i resultat, genom att i stället för
att lägga alla energi på att komma mitt i prick, lägga samma
energi på att ha ett perfekt inbördes förhållande mellan
korn och sikte.

Detta är den viktigaste nyckel till ett bra skytte. mycket viktigare
än att rikta helt rätt på tavlan.

Vi kommer med rätt syn att se korn och sikte klart och målet suddigt,
detta är bra och helt normalt.

Vad som är viktigt är INTE att bara titta på korn och sikte,
vad som är VIKTIGT är att kontrollera det inbördes förhållandet
mellan korn och sikte.

Kornet ska ligga mitt i siktet och ska ha ett
strycket korn. ( se bild till höger ovanför)

Vad som är ändå viktigare är att bibehålla denna
inställning, under inriktningen.

Detta tillsammans med en ”låst handled” ger förutsättningen
för ett bra skott.

Viktigt är att ha samma avstånd på båda sidor i siktet
( se bild hö ovanför )

Redan en halv millimeters skillnad mellan korn och sikte, ger stora avvikelser
framme i målet.

Lägg in stor energi på att få detta förhållande
bra, lika avstånd på båda sidorna i siktet och stryket eller
jämt korn gäller.

Lås fast denna siktbild, hur du än rör pistolen.

Om du har svårt att tydligt se korn och sikte med bra glasögon eller om du tappar focus på korn och sikte och slinker över till målet helt omedvetet gång på gång ( mycket vanligt fel)

Gör då så här: Fokusera inte på korn och sikte när du lyfter pistolen, lägg fokus på kolven eller armen i stället.

Först när du kommer in i målområdet börjar du fokusera på korn och sikte, rikta då om fokuseringen till att kontrollera korn och sikte.

Vad som är mycket viktigt, är en fullständig låsning, måste ske mellan korn och sikte, även om pistolen rör sig, måste denna låsning vara helt fast!

kan du inte få skärpa på korn/sikte ta kontakt med en optiker, oftast passar terminalglasögon bra
för just skytte.

Läsglasögon fungerar oftast mindre bra.

Viktig lägg alla skärpa på att kontrollera, det inbördes förhållandet mellan korn och sikte.

Det är mycket bättre, att ha en rätt inställning på förhållandet korn och sikte än att ha en perfekt inriktning på måltavlan.

I början eftersträvar alla att kunna hålla handen helt stilla mot måltavlan, oftast klagar den nyblivne skytten på att handen/armen skakar, detta är helt normal och minimeras genom flitig träning,men ingen skytt, kan hålla handen helt stilla.

Det är viktigt att ha samma riktpunkt varje gång, om inte skotten sitter där du vill i tavlan, ändra siktet, ALDRIG riktpunkten.

Stämmer inte inriktningen, ta ner och börja om igen!!

Du ska kunna, även om någon väcker dig mitt i natten kunna frammana din riktpunkt ur minnet.

avtryckare
Viktigt med avtryckarens rörelse

Avtryckarens funktion

Detta är en av de viktigaste momenten i skytte, nu ska alla de olika momenten sammanställas och avslutas med att trycka på avtryckaren för att lösa ut skottet.

Nu börjar det svåra att samtidigt som inriktningen ska vara bra, så ska avtryckaren påverka pistolen att släppa iväg skottet, detta utan att inriktningen påverkas!

Oavsett om avtryckaren löses ut på 1 kilo eller 1,3 kilo, så är det viktigt att avtryckaren föres
rätt mot handen varje gång
.

Det får inte vara så att avtryckarefingret inte riktigt når fram, detta ger ofelbart skott åt vänster för en högerskytt.

det får inte vara så att avtryckarefingret kommer för lång fram, detta ger skott åt höger.

hand3
Obs! avståndet mellan pekfinger och vapen.

Pekfingret ska ligga mot avtryckaren med mitten på den yttersta delen av fingret mot avtryckaren. rörelsen ska vara i led två utifrån räknat, resten av fingret ska inte ha kontakt med kolven.

Rörelsen på avtryckare ska vara rätt mot handen, absolut inte
snett mot handen.

Detta med rätt avstånd avtryckare är ändå viktigare
i snabbskytte!

Avtrycksrörelsen ska vara mycket mjuk även vid snabbt skytte,
”RYCK ALDRIG”
av skottet!

Vad som gäller är att ”krama av skottet, nära nog perfekt
är när du inte själv vet när skottet går av”!

Detta är ett råd som förmodligen de flesta skyttar känner
igen, men vad menas egentligen?

Det finns en stor fälla i denna välkända
förmulering, att du kommer i ett läge där skottet aldrig går
av.

Istället kramar och kramar du, avtryckaren känns som om trycket
vore inställt på 150 kilo!

men inget händer?

Pistolen börjar skaka, inget skott kommer!

Till slut med dina sista krafter, löser du ut skottet, 9matofmj1med pistolen pekande lång, lång bort från riktpunkten, känner du igen dig?

Jag känner väl igen denna beskrivning.

Rätt metod är i stället, att när pistolen ligger där du vill ha den, så kramar vi av skottet, ibland ganska offensivt.

Men naturligvis utan att rycka av skottet.

Torrträna gärna avtryck, mot en vit vägg med en liten riktpunkt, med en klickpatron i loppet, du ser direkt avfyrningsfelen.

Jag har ett förtryck på min SP 20 på ca 0,4 kilo och ett sluttryck på 1,0 kilo, efter grovinriktning
men
före finriktningen, är allt motstånd i förtrycket upptaget
av avtryckarefingret.

När finriktningen är i närheten av bra, har jag ca 80% av det kvarstående trycket förverkat, när
jag ligger rätt övervinner avtryckarefingret de sista två hektona.

Pang där går skottet! BULLET

Var noga med att inte dra åt stödet på kolven så att du trycker ihop dina fingrar för mycket,
då kan avtrycksrörelsen påverka fattningen på kolven.

Testa att du kan röra avtryckarefingret utan att de andra fingrarna påverkas

Uppföljningen

När skottet har gått av, är detta bara en del av skottmomentet slutfört.

Det är ytterst viktigt att följa upp skottet efter att det är avlossat.

Om man släpper ner pistolen direkt efter skottet har avlossats, ger detta
snart en vana som påverkar skjutresultatet negativt.

Fokusera på förhållandet korn och sikte, avlossa skottet, fortfarande med fokusering på det inbördes förhållandet mellan korn och sikt, efter att skottet har gått av, kommer pistolen tillbaka till riktpunkten.

Behåll pistolen i riktpunkten, fokusera korn och sikte, i ca 2 sekunder,
ta gärna en minnesbild, som du kan plocka fram senare, när du analyserar
skottet.

Memorera och ta sedan ner pistolen.

Resultatet

Om du nu har gjort allting rätt, så sitter kulan i målet, kanske inte i tian varje gång men i alla fall i mitten av tavlan?

Om det inte lyckas? gå tillbaka moment för moment.

Gå alltid tillbaka till grundmomenten och lös upp problemen.

Följ gärna upp dina resultat!

Även om hatar papper, så gör en enkel uppföljning, varje
gång du skjuter, du kommer att se hur dina resultat förbättras,
men kommer också uppleva.

Att framstegen inte är linjära, ett tag går resultaten bara
uppåt, för att sedan sjunka tillbaka igen.

Detta är helt normalt!

Efter denna nedgång kommer en ny ökning.

Vid all pistolskytte så gäller samma rutiner, samma förberedelser, samma grepp, samma riktpunkt, samma tryck, samma inriktning, samma andning, samma skärpa på det inbördes förhållandet mellan korn och sikte, samma uppföljning, varje gång..

Till detta kan och måste naturligtvis läggas att en flitig träning ger en ökad färdighet, en flitig träning, med rätt utgångspunkt ger en inträdesbiljett till skyttets trevliga värd.

Lycka till med ditt skytte!

Källa:

Arne Nohlberg 030205 sista rev
Vallebygdens PSF

 

Andra länkar:

LED6
En annan bra sida med mer fördjupad skytteinformation (tyvärr på engelska) finns på Bullseyepistol.com

LED6En sida med mer information om mental träning som kan vara intressant att läsa är: Carin & Håkans skyttesida